Rada miejska nie udzieliła prezydentowi Przemyśla votum zaufania i absolutorium

28 sierpnia 2020

Po całodziennych obradach, Rada Miejska Przemyśla nie udzieliła prezydentowi Wojciechowi Bakunowi absolutorium za realizację budżetu w roku 2019. Uchwała o nie przyznaniu absolutorium została przyjęta dwunastoma głosami radnych Regia Civitas, PiS i SLD, przeciwko jedenastu głosom broniących prezydenta radnych Wspólnie dla Przemyśla i Koalicji Obywatelskiej.  Parę godzin wcześniej, tym samym stosunkiem głosów, radni nie dali prezydentowi votum zaufania za sprawowanie swego urzędu w tymże 2019 roku. 

Radni trzech klubów dysponujących od niedawna większością jednego głosu, zarzucali prezydentowi m.in. brak nowych inwestycji w mieście, gdyż te obecnie realizowane zostały przygotowane  (łącznie z zapewnieniem finansowania i z podpisanymi umowami o wykonawstwie) przez poprzedni Zarząd Miasta. Krytykowano też ociąganie się z wystawieniem na sprzedaż budynku po byłym gimnazjum przy ulicy Grunwaldzkiej 17 na cele edukacyjne, oraz kompletne ignorowanie radnych tych trzech do niedawna opozycyjnych klubów,  a współpracowanie tylko z pozostałymi dwoma proprezydenckimi klubami  Wspólnie dla Przemyśla i Koalicją Obywatelską. 

Ci ostatni zarzucali swoim przeciwnikom hipokryzję polegającą na nawoływaniu prezydenta do współpracy, podczas gdy od dawna ich celem jakoby miało być odwołanie prezydenta Bakuna i przejęcie pełni władzy w mieście. Argumentowali też, iż prezydent zastał miasto z długiem około 150 mln zł i w 2019 roku zdołał zmniejszyć to zadłużenie o ponad 14 mln zł. Uratował też Miejski Zakład Komunikacji od upadłości. 

 W konsekwencji takiego wyniku głosowania, powinno zostać wkrótce ogłoszone referendum o odwołaniu prezydenta i ewentualne rozpisanie nowych wyborów.   

(jb)