Rada miasta utrudniła pozyskiwanie kart parkingowych dla pracowników samorządowych. Czy dzięki temu będzie więcej miejsc w centrum Przemyśla?

29 lutego 2016

Przemyscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą sposób korzystania przez pracowników samorządowych z kart abonamentowych na parkowanie pojazdów. Wprowadzone ograniczenia mają przyczynić się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Do tej pory z kart abonamentowych na parkowanie pojazdów mogli korzystać wszyscy pracownicy jednostek samorządowych. Płacili za nie 20 zł za miesiąc. W miesiącu styczniu wydano 21 takich kart. Teraz radni przegłosowali uchwałę wprowadzającą ograniczenia wydawania ich.

Pracownik samorządowy aby mógł skorzystać z karty A3 poza potwierdzeniem, że jest zatrudniony w jednostce, będzie musiał również przedstawić poświadczenie, że korzystanie przez niego z samochodu prywatnego uzasadnione jest zakresem obowiązków pracowniczych jakie wykonuje.

Zmiana ta ma przyczynić się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla ludności oraz do zwiększenia wpływów do budżetu miasta.