Przemyślanie nie chcą ograniczeń sprzedaży alkoholu na terenie miasta

12 maja 2018

Przemyślanie nie chcą ograniczeń sprzedaży alkoholu na terenie miasta – tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Urząd Miejski.

Prezydent Miasta Przemyśla zwrócił się do Przewodniczących Klubów Rady Miejskiej w Przemyślu oraz działających na terenie Przemyśla Zarządów Osiedli, Straży Miejskiej, Policji, Dowódcy Garnizonu, instytucji oraz części organizacji społecznych z prośbą o wyrażenie opinii poprzez ankietę w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Przemyśla. Przeprowadzono także konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie.

Łącznie do przemyskiego magistratu wpłynęło 107 wypełnionych ankiet, w tym 18 od podmiotów, do których wysłano pismo z prośbą o jej wypełnienie oraz 89 od mieszkańców. Zdecydowana większość osób wypełniających ankietę opowiedziała się za tym,  aby nie ograniczać na terenie miasta Przemyśla sprzedaży napojów alkoholowych.
Spośród ankietowanych osób 14 opowiedziało się, że zmiana w dotychczasowym funkcjonowaniu/usytuowaniu punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta Przemyśla jest uzasadniona. W propozycjach zmian pojawiły się takie sugestie jak: zwiększenie oraz zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu, zlokalizowanie ich z dala od osiedli, kościołów i cmentarzy, ograniczenie sprzedaży nocnej, ograniczenie dostępności alkoholu w poszczególnych sklepach.

99 ankietowanych uważa, że nie należy zmniejszać liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), a 94 jest za nie zmniejszaniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

87 osób wskazało, że nie jest uzasadnione wprowadzenie na terenie Przemyśla ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ankietowani zaproponowali także aby wprowadzić ograniczenia sprzedaży np. na terenie każdego osiedla w godz. 19-8, na terenie całego miasta w godz. 23-6, 23-9, na terenie osiedla Kazanów w godz. 20-8.

49 osób jest za wprowadzeniem odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Odstępstwo powinno objąć m.in. Kopiec, Rynek w trakcie trwania imprez plenerowych, tereny nad Sanem.

W swoich uwagach do ankiety mieszkańcy Przemyśla wpisywali m.in., że spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest dozwolone m.in. w Wielkiej Brytanii więc powinniśmy brać z nich przykład, powinno być więcej zezwoleń sprzedaży alkoholu dla gastronomii, a mniej dla sklepów nocnych. Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu zdaniem ankietowanych może niekorzystnie odbić się na punktach go oferujących.

Mieszkańcy zaproponowali także aby wzmocnić przestrzeganie ustawy odnośnie sprzedaży alkoholu małoletnim oraz zwiększyć edukację w szkołach na temat szkodliwości spożywania alkoholu.

Zebrany materiał posłuży teraz do przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu, w sprawie: ustalenia dla miasta maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie miasta. Projekty te zaopiniują Zarządy Osiedli oraz Dowódcy Garnizonu Przemyśl, a w czerwcu procedować nad nimi będą przemyscy radni.

Aktualnie limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wynosi 120 punktów (obecnie jest 45 wolnych punktów), a limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) wynosi 95 punktów (obecnie jest 6 wolnych punktów).

Anna Fortuna