Przemyska rada miejska poparła budowę pomnika upamiętniającego bitwę pod Zadwórzem

30 września 2016

Przemyska Rada Miejska popiera wzniesienie Pomnika Polskich Termopil. Inicjatorem pomysłu jest Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. ks. Bronisława Mireckiego w Przemyślu.

W dniu 16 czerwca Komisja Kultury Rady Miejskiej w Przemyślu przeprowadziła dyskusję z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia oraz Zarządu Osiedla „Winna Góra”, podczas której uznano za zasadne wzniesienie Pomnika Polskich Termopil. Upamiętnienie powstanie ze środków zebranych przez inicjatorów pomysłu, bez wkładu finansowego Miasta, które później będzie ponosiło koszty jego bieżącego utrzymania.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wybrana zostanie lokalizacja pomnika, a następnie ogłoszony zostanie konkurs na jego projekt.

Prezydent Miasta Przemyśla jest zwolennikiem upamiętnienia każdego wydarzenia czy postaci ważnej dla historii naszego narodu. Do takich wydarzeń z całą pewnością można zaliczyć obronę Zadwórza – wyraził opinię zastępca prezydenta Grzegorz Hayder.

Pozytywną uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na temat mającego powstać pomnika podjęło 9 radnych. Negatywnie zaś zaopiniowała ją Komisja Budżetu i Finansów.

Na sesji RM przedstawiony został również pomysł Przemyskiej Rady Seniorów, która zaproponowała aby zamiast budować kolejny monument, przy pomniku Orląt Przemyskich zamontować tablicę upamiętniającą to wydarzenie.