Przemyśl przyłączył się do obchodów Światowego Dnia Wody

26 marca 2017

Przemyśl po raz kolejny brał udział w Światowym Dniu Wody. W przemyskim Centrum Kulturalnym odbył się XV Międzyszkolny Konkurs i Konferencja „Woda zanieczyszczona – i co dalej?”.

Hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody „Woda zanieczyszczona – i co dalej?” zaproponowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zasoby wody, nadającej się do konsumpcji, są ograniczone i ciągle ich ubywa. Przybywa za to wody zużytej – zanieczyszczonej, czyli ścieków. Ścieki to nieodłączny element cyklu życiowego świata,
powstają i będą powstawać. To co możemy zrobić , to nauczyć się jak najdoskonalej je wykorzystywać – mogą być źródłem odzyskiwanych surowców, energii, także oczyszczonej wody. Prawidłowa, globalnie prowadzona gospodarka ściekami pozwoli zapobiec dalszej degradacji wrażliwych ekosystemów szczególnie wodnych oraz umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa wodnego w przyszłości.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody uczniowie rywalizowali w konkursie międzyszkolnym zgłaszając swoje prace pisemne, plastyczne, multimedialne, a także w CK recytując wiersze, śpiewając i przedstawiając inscenizacje teatralne.

Mamy dwa wyjścia, możemy dalej zanieczyszczać całą planetę, w tym wodę aż doprowadzimy do całkowitej degradacji środowiska co zakończy życie na ziemi albo obudzimy się z marazmu i zaczniemy naprawiać to co przez lata zepsuliśmy. Wprawdzie ktoś może powiedzieć, że to sprawa polityków, wielkich przedsiębiorców itp. ludzi mających władzę, pieniądze. Oczywiście jest w tym prawda, bo politycy mogą i powinni stanowić odpowiednie prawo nakazujące rygorystyczne zasady gospodarowania wodą, odprowadzania ścieków itp. My wszyscy możemy mieć na to wpływ, może starać się wymuszać na tych ludziach aby podejmowali te działania, możemy wszyscy dbać o czystą wodę, nie zanieczyszczajmy jej bezmyślnie, dbajmy o nią. Szczególnie my młodzi musimy o tym pamiętać, w naszych rękach jest przyszłość tego świata.– fragment jednej z prac pisemnych nadesłanych na konkurs, zacytowanych w CK przez Ewę Antoniewską z Arboretum w Bolestraszycach.

Organizatorem wydarzenia było Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach oraz Centrum Kulturalne.

Anna Fortuna