Przemyśl przyjmie rodzinę repatriantów

30 września 2017

Miasto Przemyśl zaprosi rodzinę polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach repatriacji.

Rodzina jaką zaprosi nasze miasto w ramach repatriacji liczyć będzie do 5 osób. Gmina Miejska Przemyśl zapewni jej mieszkanie – przy ul.Smolki, o powierzchni 51 m2, które zostanie wyremontowane do września 2018 r., udzieli pomocy w znalezieniu pracy oraz w przypadku małoletnich dzieci umożliwi im podjęcie nauki.

Wyrażenie zgody przez RM będzie stanowić podstawę do wszczęcia procedury repatriacyjnej wobec naszych rodaków pragnących powrócić do Ojczyzny. Dla miasta Przemyśla uczestnictwo w procesie repatriacji to spełnienie moralnego obowiązku wynagrodzenia historycznych krzywd Polakom. – czytamy w uzasadnieniu prezydenta Roberta Chomy do uchwały, którą podczas czwartkowej sesji jednogłośnie radni poparli.

Warunkiem utrzymania przez repatrianta wizy krajowej jest zgodnie z ustawą przedstawienie dowodu potwierdzającego posiadanie lub zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w RP.

Przed ponad 20 laty sprowadziliśmy jedną rodziną z Kazachstanu, było to prawie pionierskie przedsięwzięcie. – przypomina Robert Choma.
W chwili obecnej nie została jeszcze wybrana konkretna rodzina.

Ustawa o repatriacji wprowadza rozwiązania mające na celu wspomaganie procesu repatriacji poprzez elementy ekonomicznego – do 25 tys. zł na członka rodziny na zagospodarowanie – wsparcia dla zapraszających gmin.

Widzimy też pewną szansę w takim programie. Zastanówmy się w niedalekiej przyszłości czy nie warto zaprosić do nas znaczącą grupę repatriantów, Polaków – powiedziała przewodnicząca RM Lucyna Podhalicz.

Anna Fortuna