Przemyśl otrzymał 6,5 miliona złotych dofinansowania budowy obwodnicy

18 maja 2014

Minister Finansów przeznaczy dofinansowanie na budowę drugiego odcinka obwodnicy Przemyśla. Starania prezydenta Roberta Chomy zostały pozytywnie rozpatrzone.

Na realizację tego zadania miasto otrzyma wsparcie w kwocie 6.559.900.00 zł. Prezydent dziękuje za pomoc wszystkim osobom, które przyczyniły się do osiągnięcia tego celu.