Przemyśl otrzyma subwencję na renowację zabytków

31 marca 2014

10 mln, to kwota jaką przeznaczy wojewoda podkarpacki na prace konserwatorskie w 2014r. Część z nich trafi do Przemyśla. Podczas konferencji prasowej, która się odbyła 27 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska podała listę beneficjentów, którzy otrzymają dotację na ten rok.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Grażyny Stojak złożono 423 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzono 246. O dofinansowanie mogli się starać właściciele i osoby zarządzające obiektami, które są wpisane do rejestru zabytków.

W Przemyślu dzięki tym dotacjom kontynuowane będą prace w Bazylice Archikatedralnej, przeznaczono na ten cel 250 tys. zł. Na dalszą rozbudowę trasy turystycznej podziemi pod Rynkiem, przekazane zostanie 220 tys. zł. W tym roku rozpoczną się na dużą skalę prace przy murach obronnych miasta. Największym wyzwaniem konserwatorskim będzie cerkiew w Nowym Bruśnie, otrzyma ona sumę 100 tys. Zł

Podczas konferencji stwierdzono, że przybywa stowarzyszeń, które angażują się w ratowanie zabytków. Podkreślono również, że coraz częściej gminy pozyskują dofinansowania na ochronę obiektów zabytkowych.

W ubiegłym roku, w regionie i mieście Przemyśl zrealizowano prace na kwotę 9,5 mln zł.