Przemyśl miastem stagnacji – 56 pozycja w rankingu miast uczących się

3 czerwca 2015

Przemyśl zajął 56 pozycję na 66 w rankingu miast uczących się. Zdaniem ekspertów jest jednym z miast cofających się w rozwoju zarówno gospodarczym jak i demograficznym. Tymczasem stolica naszego województwa, Rzeszów zajął drugie miejsce w Polsce.

Pierwszy w Polsce ranking miast uczących się opracowano na zlecenie Fundacji Schumana. Do jego stworzenia wykorzystano pojęcie innowacyjności w ujęciu urbanisty Richarda Floridy, według którego miasta funkcjonują jako magazyny nauki i pomysłów, zapewniając przyjazne środowisko i infrastrukturę ułatwiającą przepływ wiedzy, która jest motorem wzrostu gospodarczego.

W rankingu sklasyfikowano 66 miast wykorzystując do tego dane pochodzące z GUS, ZUS, UKE, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Komendy Głównej Policji.

Przemyśl w rankingu tym uzyskał 56 pozycję i znalazł się wśród miast cofających się w rozwoju, zarówno gospodarczym jak i demograficznym. Miastu grozi wyludnienie i zastój, a dodatkowy niekorzystny wpływ ma tutaj sytuacja na Ukrainie przyczyniająca się do zmniejszonego ruchu na przejściach granicznych w tym rejonie. Przemyśl nie posiada żadnego instytutu badawczego, niecała 1/4 dorosłych mieszkańców ma wyższe wykształcenie, pracodawcy nie zatrudniają specjalistów i osób związanych z badaniem i rozwojem.W porównaniu z innymi miastami jest tutaj mniejsza liczba przestępstw gospodarczych. Zdaniem specjalistów sytuację Przemyśla może poprawić autostrada A4 oraz rozbudowana infrastruktura kolejowa i logistyczna na wschód. Na razie jednak niewiele firm technologicznych wybrało, to miasto jako centrum eksportu w tamtym kierunku.

Nasze miasto umiera, tymczasem stolica Podkarpacia Rzeszów wciąż się rozwija o czym świadczy jego drugie miejsce w rankingu, tuż za Warszawą. Rzeszów jest postrzegany jako miasto, które związało swoją przyszłość z technologiami i w pełni realizuje to zadanie. Jako jedno z niewielu polskich miast może spodziewać się w najbliższych latach przyrostu liczby mieszkańców. Ciekawostką jest fakt iż jest, to drugie miasto w Europie, po Lizbonie jeśli chodzi o zapotrzebowanie na informatyków.

A co może wpłynąć na przyszłość poszczególnych miast ? Zdaniem ekspertów przede wszystkim możliwość uczenia się, ściągania kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy będą dążyć do rozwoju w oparciu o wiedzę i informacje.