Rada miejska ocaliła Straż Miejską. Wniosek o referendum odrzucony

22 października 2014

Na dzisiejszej sesji rada miejska odrzuciła wniosek o referendum w sprawie likwidacji Staży Miejskiej w Przemyślu. Inicjatorzy referendum zapowiadają odwołanie do sądu.

Rada Miasta Przemyśla zajęła się dziś między innymi losami inicjatywy rozwiązania przemyskiej Straży Miejskiej. Przed głosowaniem, długie sprawozdanie z prac Komisji do sprawdzania wniosku o przeprowadzenie referendum, zdał jej przewodniczący Ludwik Kaszuba. Po odczytaniu wszystkich usterek powodujących nieważność głosów na kartach poparcia dla referendum, okazało się, że komisja zakwestionowała ponad 1400 z nich, co powoduje, że liczba głosów ważnych jest mniejsza niż wymagane ustawowo 10 procent mieszkańców Przemyśla uprawnionych do głosowania. Z tego powodu Komisja wniosła o odrzucenie wniosku o referendum. Ze stanowiskiem przewodniczącego nie zgodził się przedstawiciel inicjatorów referendum Ludomir Lewkowicz, który zarzucił komisji, że opinia została wydana na podstawie nieprawidłowo sporządzonej listy weryfikującej dane osobowe osób, składających poparcie.

Ostateczną decyzję podjęła w głosowaniu rada miejska. Na 21 głosujących radnych, wszyscy zagłosowali za odrzuceniem wniosku o referendum. W ten sposób Przemyśl nadal będzie posiadał Straż Miejską.  Jednakże zaraz po decyzji rady, Ludomir Lewkowicz oraz Bogusław Nowak zapowiedzieli odwołanie do sądu. – Czas weryfikacji Peseli trwał aż trzy tygodnie i komisja nie mogła pracować na właściwych materiałach, cała więc opinia oparta jest na błędnych przesłankach i jest do odrzucenia – mówił dla Portalu Przemyskiego Bogusław Nowak. Mamy 14 dni na odwołanie od uchwały rady miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na pewno z tej drogi skorzystamy – dodał Ludomir Lewkowicz.