Przemyskie niesłyszące i słabosłyszące dzieci mają zmodernizowany internat

22 września 2017

Budynek internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Przemyślu przeszedł termomodernizację. Obiekt ma około 150 lat.

Budynek internatu został wyremontowany w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Modernizacja energetyczna internatu obejmowała: docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji odgromowej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż pompy ciepła woda – powietrze, montaż na dachu paneli fotowoltaicznych, remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom – panelom fotowoltaicznym, budynek jest całkowicie samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w prąd.

Wartość robót: 1 043 596,42 zł
Dofinansowanie: 819 888,06 zł

Wśród innych przeprowadzonych remontów i ulepszeń w placówce warto wspomnieć o wyposażeniu przedszkola, które było możliwe dzięki finansowej pomocy niezawodnej Marii Teresie Wolfs – Monfils z Belgii.

Zaproszeni goście przecięli uroczyście wstęgę, otwierając symbolicznie zakończoną już inwestycję, a budynek poświęcił ks. prał. Artur Janiec. W świetlicy internatu młodzież przygotowała dla gości krótki program artystyczny – swoją inscenizację „Dziewczynki z zapałkami” oraz „Pinokio”.

Fot. www.przemysl.pl