Przemyski szpital zaprasza na bezpłatne badania zaćmy

27 marca 2018

W dniu 7 kwietnia, na terenie poradni okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu odbędą się bezpłatne badania przesiewowe w kierunki diagnostyki i leczenia zaćmy. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Lekarze Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w próbie zmiany sytuacji chorych zagrożonych chorobą zaćmy udzielą bezpłatnych konsultacji. Badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy odbędą się w dniu 7 kwietnia, godz. 9.00-13.30 na terenie poradni okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Badania skierowane są do osób powyżej 40 r. życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz pacjenci, u których zaćma występuje rodzinnie. Zgłoszenia proszę kierować do koordynatora programu – Dział Rozwoju, Promocji i Komunikacji Społecznej.

Zapisy będą przyjmowane pod numerem telefonu 16 677 50 41 w dniach 3-6 kwietnia, w godz. od 9.00-11.00 w celu rejestracji. Dane osobowe potrzebne do rejestracji: imię i nazwisko, pesel, adres, tel. kontaktowy lub adres email. Liczba miejsc ograniczona. Badanie będzie polegać na określeniu ostrości widzenia oczu, pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, rozszerzeniu źrenic i badaniu w lampie szczelinowej. Po zakończeniu badania okulistycznego wszyscy pacjenci zostaną objęci okresowym badaniem kontrolnym w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.

W przypadku obecności zaćmy, która kwalifikuje się do leczenia operacyjnego pacjenci zostaną objęci programem leczenia zaćmy w ramach refundacji NFZ po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ do leczenia w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.