Przemyski MPEC z Certyfikatem Jakości dla Ciepła Systemowego

22 stycznia 2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu otrzymało Certyfikat Jakości dla Ciepła Systemowego.

Certyfikat redukcji niskiej emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego, odebrał prezes zarządu MPEC w Przemyślu Kazimierz Stec. Wystawione na jego podstawie certyfikaty dla budynków ogrzewanych za pośrednictwem tego systemu odebrali m.in. zastępca prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder (dla budynków urzędu miejskiego oraz budynków szkół stanowiących jednostki organizacyjne miasta, z których wszystkie, za wyjątkiem SP Nr 11 są już przyłączone do systemu ciepłowniczego), prezes zarządu TBS Sp. z o.o. w Przemyślu Andrzej Zasadny, prezes zarządu PGM Sp. z o.o. w Przemyślu Tomasz Zaleszczyk. Podobne certyfikaty zostaną w najbliższym czasie wręczone również przedstawicielom Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Przyznanie MPEC w Przemyślu Certyfikatu redukcji niskiej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji systemów ciepłowniczych wszystkich dostawców ciepła systemowego w Polsce realizowanego z inicjatywy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów  m.in. ponad 20 dla dostawców ciepła systemowego w Polsce.

Certyfikat redukcji emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego, potwierdza wpływ produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Podane w certyfikacie wartości informują o krotnościach, czyli ile razy mniej system ciepłowniczy emituje zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji) oraz całkowitej (ogólnej) emisji w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej, takich substancji jak: pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren  (B(a)P).

Ciepłownia Zasanie, jako źródło zasilające miejski system ciepłowniczy eksploatowany przez MPEC charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji odniesionymi do dostarczanego ciepła w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one ponad 50 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz aż ponad 400 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu. Emisja ta występuje na znacznej wyższej wysokości niż strefa przebywania ludzi.

Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu wytwarzanemu i dystrybuowanemu przez MPEC w Przemyślu klasę A z opisem znak  „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji zawodowej ciepłowni węglowej w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

Budynki ogrzewane w całości ciepłem systemowym dostarczanym przez MPEC w Przemyślu są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie nie potrzebują komina. Zewnętrzny znak typu NO SMOG informujący najbliższe otoczenie o neutralności budynku zasilanego ciepłem systemowym z MPEC w Przemyślu w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza

Anna Fortuna

Fot. www.przemysl.pl