Przemyski ekonomik zmieni siedzibę

2 lutego 2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Od września szkoła zmieni swoją siedzibę.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 obejmuje: technikum ekonomiczne, szkołę branżową, szkołę podstawową dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły policealne. Zespół liczy łącznie 25 oddziałów, w tym 8 w szkołach dla młodzieży i 17 w szkołach dla dorosłych.

CKZiU mieści się obecnie w dwóch lokalizacjach: przy ul. Dworskiego 25 i ul. Bilana 2. Położenie tych budynków w znacznej odległości od siebie powoduje utrudnienia w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora, a także w organizowaniu zajęć lekcyjnych. Dodatkowo budynek przy ul. Bilana ogrzewany jest starym kotłem centralnego ogrzewania na paliwo stałe, przez co istnieje konieczność zatrudnienia sezonowo 4 palaczy. Wpływa to w istotny sposób na wzrost kosztów utrzymania budynku.

Od września br. CKZiU będzie działać w nowej siedzibie, przy ul. I.Kossakowskiej, gdzie wcześniej mieściło się Gimnazjum nr 3. Obecnie budynek znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 5, do której w wyniku reformy oświaty, włączone zostały oddziały Gimnazjum nr 3. Z dniem 31 sierpnia br. kończą naukę ostatnie klasy gimnazjalne i budynek pozostanie niewykorzystany.

Budynek przy ul. I.Kossakowskiej powstał w 1980 r. Jest w dobrym stanie technicznym i podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, ma wymienioną stolarkę okienną, ocieplone ściany, nową elewację i wyremontowany dach. Sale lekcyjne są duże i jasne. W budynku jest m.in.: 25 klas dydaktycznych, 2 sale gimnastyczne, biblioteka, sala audiowizualna. Dodatkowo na potrzeby nowej szkoły wykonana zostanie sieć elektryczna dla 4 pracowni komputerowych.

Przenosiny tej jednostki oświatowej mają przynieść także korzyści dla miasta w postaci zagospodarowania obiektu o dobrym stanie technicznym, a także zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów oświatowych o ok 100 tys. zł rocznie.
Budynkiem przy Dworskiego zainteresowane jest Stowarzyszenie Absolwentów I LO. Obecnie Stowarzyszenie analizuje czy będzie wstanie się tam przenieść i spełnić wszystkie wymogi prowadzenia takiej jednostki.

W wyniku reformy oświatowej, w mieście pozostaną puste także dwa inne budynki, przy ul. Grunwaldzkiej 17 i ul. 3 -go Maja 38. Oba nie zostaną wykorzystywane przez miasto na cele własne. Tym pierwszym zainteresowana jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Newtona, a drugim Krajowa Administracja Celno – Skarbowa – obecnie prowadzone są negocjacje co do formy przekazania tego budynku.