Przemyski chór koncertował w Sejmie

25 grudnia 2014

Przemyski chór kameralny „VOX IUVENTUM” koncertował w Sejmie. Do Warszawy udał się na zaproszenie posła Marka Rząsy.

W dniach 17-18 grudnia przemyski młodzieżowy chór kameralny „VOX IUVENTUM” wystąpił w Sejmie wykonując kolędy, nie tylko polskie, ale również słoweńskie, ukraińskie, francuskie, paragwajskie. Przemyska młodzież koncertowała w holu głównym Sejmu oraz podczas spotkania opłatkowego z udziałem Ewy Kopacz. Chórowi akompaniowal Piotr Dobosiewicz.

Młodzieżowy chór kameralny „VOX IUVENTUM” powstał we wrześniu 2013 r, jego założycielem i dyrygentem jest Piotr Szelążek. Do chóru należy młodzież szkół ponadpodstawowych z Przemyśla, Buszkowic i Dubiecka. Mecenat nad chórem sprawuje przemyskie CKiN ZAMEK wraz z dyrektorką Renatą Nowakowską.

Wyjazd młodzieży do Warszawy na zaproszenie posła Marka Rząsy był nie tylko przygodą dla nich, ale również okazją do promocji naszego miasta.