Przemyska Kongregacja Kupiecka chce zmniejszenia opłat parkingowych

7 sierpnia 2015

Czy w Przemyślu zostaną zmniejszony opłaty parkingowe ? Postuluje za tym Przemyska Kongregacja Kupiecka. Przez trzy dni zbierano podpisy pod uchwałę obywatelską w tej sprawie.

Przemyska Kongregacja Kupiecka chce zmniejszenia opłat za korzystanie z parkingów w centrum miasta. Obecnie parkując w tym rejonie musimy uiścić opłatę w wysokości 2 zł za godzinę, nie ma możliwości wybrania opcji pół godzinnej. Opłaty te są jednym z powodów, że chętniej korzystamy z większych sklepów mających bezpłatne parkingi, a przez słabnie pozycja mniejszych punktów położonych w centrum Przemyśla.

Nowe stawki miałyby zostać obniżone do 1 zł za pierwszą godzinę parkowania i 2 zł za każdą kolejną. Zobowiązani byliby do nich ci którzy nie dokonali zakupu w jednym ze sklepów w centrum miasta. W przypadku jednak dokonania zakupu lub usług opłaty wyglądały następująco :

0 zł za pierwszą godzinę parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę 10 – 20 zł,
0 zł za dwie godziny parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę powyżej 20 zł do 30 zł,
0 zł za trzy godziny parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę powyżej 30 zł do 40 zł,
0 zł za cztery godziny parkowania – w przypadku dokonania zakupu na kwotę powyżej 40 zł;

Aby uchwała ta mogła trafić do radnych przez trzy dni Przemyska Kongregacja Kupiecka zbierała podpisy. Na 300 wymaganych podpisów zebrano 400.