Przemyska firma zatrudniała nielegalnie 40 obywateli Ukrainy

27 października 2014

Przemyska firma zatrudniała nielegalnie 40 obywateli Ukrainy. Do ujawnienia doszło podczas jednej z największych kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusze SG z placówki w Medyce ujawnili, że jedna z przemyskich firm zatrudniała nielegalnie 40 obywateli Ukrainy. Podczas przeprowadzonej kontroli przeanalizowano kilkadziesiąt dokumentów firmy związanych z powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcom.

Obcokrajowcy pracowali jako kierowcy – przewoźnicy przesyłek. Podczas niezapowiedzianej kontroli, okazało się, że 40 z nich jest tam zatrudnionych nielegalnie.Żaden z zatrzymanych nie posiadał dokumentów zezwalających na pracę w Polsce.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego, grozi mu kara grzywny powyżej 3 tys. zł. Obywatelom Ukrainy zaś grozi kara grzywny, wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu olub też kara za nielegalne wykonywanie pracy.

W tym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału przeprowadzili już 84 kontrole tego typu, w 78 przypadkach natrafiono na naruszenie przepisów.