Przemyscy maturzyści ciut poniżej ogólnopolskiej średniej

6 lipca 2017

W tym roku 78% przez przemyskich absolwentów szkół średnich zdało egzamin maturalny.

W liceach ogólnokształcących na terenie naszego miasta zdawalność wyniosła 85%, a w technikach 65%.

W liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto na 543 uczniów, którzy przystąpili do matury zdało ją 516, czyli 95%. Najlepsze wyniki osiągnęło I LO – 97,8% i II LO – 96,2%.

W technikach prowadzonych przez miasto egzamin maturalny zdało 64,8%, 236 na 364 uczniów. Na wysoki poziom wybiło się Technikum nr 4 w ZSEiO, osiągając wynik znacznie odbiegający od średniej krajowej i wojewódzkiej, bo aż 90,5 % .

Przemyskie szkoły uzyskały najlepsze wyniki z matematyki – średni wynik – 57% oraz z języka angielskiego średni wynik – 71%. Gorsze z języka polskiego – średni wynik – 48% i języka niemieckiego średni wynik – 59%.

W całej Polsce tegoroczną maturę zdało 79,5% absolwentów.

Foto: Wikimedia Commons