Przemyscy harcerze upamiętnili swojego patrona Edwarda Heila w 73 rocznicę jego śmierci

31 maja 2017

W Przemyślu odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę śmierci hm Edwarda HEILA – uczestnika walk w obronie Przemyśla, twórcy przemyskiego harcerstwa wodnego.

27 maja 1944 roku w Krakowie przy ulicy Botanicznej Niemcy rozstrzelali 40 zakładników. Wśród nich znalazł się Przemyślanin – Harcmistrz Edward Heil ps. Jerzy Stokłosa, aresztowany początkiem maja na spotkaniu redaktorów prasy podziemnej. Uczestnik walk w obronie Przemyśla i Lwowa w 1918 r., twórca przemyskiego harcerstwa wodnego, instruktor okręgu Związku Strzeleckiego komendant Chorągwi Poleskiej Harcerzy oraz Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, Z-ca Szefa Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Miejsce spoczynku jego doczesnych szczątków jest nieznane.

W dniu 27 maja harcerki i harcerze z XIV Przemyskiej Harcerskiej Drużyny Wodnej im. hm. Edwarda Heila uczcili swojego patrona Mszą Świętą w jego intencji oraz uroczystym apelem przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku Czuwaju. W czasie apelu hm. Mariusz Piętka opowiedział gawędę o patronie, następnie harcerze z Czternastki złożyli ślubowanie wierności ideałom swojego patrona. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą i Hymn Harcerski.

W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta Przemyśla Grzegorz Hayder, seniorzy i kombatanci Szarych Szeregów, komendant hufca ziemi przemyskiej phm Mariusz Lato, ks. Grzegorz Czerwonka, komendant Kręgu Instruktorskiego Orląt – hm Andrzej Kędzierski, delegacja 21 Przemyskiej Drużyny Harcerskiej, pwd. Piotr Jakusz, Delegacja Stowarzyszenia Obrona Narodowa, kibice Klubu Sportowego Czuwaj Przemyśl, Grupa Patriotyczny Przemyśl.