Przedszkole nr 12 w Przemyślu prowadzi zbiórkę na zakup sprzętu interaktywnego

12 listopada 2017

Przedszkole nr 12 w Przemyślu zbiera pieniądze na zakup zestawu interaktywnego. Ten nowoczesny środek dydaktyczny znakomicie wspomoże edukację przedszkolną aktywizując wszystkie zmysły dzieci.

Przedszkole nr 12 w Przemyślu stawia na innowacyjność stale poszukując rozwiązań, dzięki którym są w stanie jeszcze lepiej realizować swoją misję.

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. W tym czasie następuje intensyfikacja rozwoju procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga, myślenie. Biorąc to pod uwagę program wychowania przedszkolnego jest tak skonstruowany aby w optymalny sposób wykorzystać możliwości dzieci i ich czas spędzony w przedszkolu. Z drugiej strony nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne pociągają za sobą zmianę modelu nauczania z wykorzystaniem tych technologii. Szkoła – w tym również przedszkole – dzisiejszej doby już dawno stanęła wobec konieczności wprowadzania i stosowania technologii komputerowych, w przeciwnym razie nie byłaby w stanie przygotować swoich uczniów do wymagań życia zawodowego i codziennego w powstającym społeczeństwie informacyjnym.

Dlatego też Rada Rodziców Przedszkola Nr 12 ogłasza zbiórkę pieniędzy na zakup ZESTAWU INTERAKTYWNEGO. Numer konta bankowego 89 8642 1155 2015 1508 3786 0001. Za każdą złotówkę bardzo dziękują.