Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Przemyślu

17 lipca 2014

W Przemyślu trwają bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Do tej pory udział w szkoleniach wzięło 70 osób.

Przemyśl realizuje projekt walki z e-wykluczeniem, który ma na celu rozbudowę i instalację infrastruktury sieciowej szerokopasmowego internetu na terenie miasta. Obejmuje również zakup komputerów dla 100 rodzin z ciężką sytuacją materialną lub też dotkniętych niepełnosprawnością. Wartość projektu wynosi 1,5 mln zł, dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1,28 mln zł, a 225,5 tys. zł ze środków krajowych.

Od 16 czerwca do 23 lipca w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” prowadzone są szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i systemu operacyjnego, pakietu biurowego, internetu oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kurs prowadzi Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek. Do tej pory udział w szkoleniach wzięło 70 osób.

 fot. www.przemysl.pl (UM w Przemyślu)