Akcja szpitala wojewódzkiego w Przemyślu – „Przebadaj dziecko – korekcja i profilaktyka wad postawy”

1 października 2014

Od 1 września Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio rozpoczął samorządowy program zdrowotny pn. „Profilaktyka i korekcja wad postawy ciała dzieci w wieku szkolnym” finansowany z budżetu będącego w dyspozycji Marszałka Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 11, 12 lat uczęszczających do wybranych szkół z terenów miasta Przemyśla w tym w szczególności z powiatu przemyskiego.

Planowane jest przebadanie do 350 dzieci w ramach I etapu. W drugim etapie Programu uczestniczyć będą dzieci, u których przeprowadzone badanie wstępne wykazało konieczność udziału w warsztatach korekcji wad postawy.

Celem głównym programu jest zapobieganie pogłębianiu się i utrwaleniu wad postawy ciała u dzieci w szkole poprzez wczesne ich wykrywanie i korygowanie oraz kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, dbania o prawidłową sylwetkę.

Do programu bedą kierowane dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie.

Miejsca realizacji programu :

1.Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10, Przemyśl

2.Zespół Szkół w Ostrowie – Szkoła Podstawowa, Ostrów 29 gm. Przemyśl

3.Zespół Szkól w Krównikach – Szkoła Podstawowa, Krówniki 168a gm. Przemyśl

4.Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194 gm. Żurawica

5.Zespół Szkół w Wyszatycach – Szkoła Podstawowa, Wyszatyce 154, gm. Żurawica

6.Zespół Szkolno- Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, Orły ul. Szkolna 1 gm. Orły

7.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach, Olszany 11 gm. Krasiczyn