Projekt powiatu przemyskiego otrzyma dofinansowanie w wysokości dwóch milionów euro

3 stycznia 2018

W ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina, 31 projektów otrzyma łącznie prawie 56 mln euro dofinansowania. Wśród nich znalazł się projekt powiatu przemyskiego.

We Lwowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego program Polska-Białoruś-Ukraina. Przewodniczył mu wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Dzięki podjętym dziś decyzjom aktywnie wspieramy ułatwienie komunikacji pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą. Wybraliśmy projekty, dzięki którym poprawi się jakość 220 km dróg a 15 przejść granicznych będzie lepiej wyposażone. Dzięki temu mieszkańcy obszarów przygranicznych będą mogli szybciej się przemieszczać i sprawniej przekraczać przejścia graniczne, a zaoszczędzony w ten sposób czas będą mogli przeznaczyć na rozwój i współpracę. – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Wybrane we Lwowie, przez polsko-białorusko-ukraiński komitet, 31 projektów otrzyma łącznie bilsko 56 mln euro dofinansowania: 18 z nich w ramach celu tematycznego Dostępność (35,5 mln euro dofinansowania), 13 projektów w ramach celu tematycznego Granice (20,3 mln euro dofinansowania).

Wśród dofinansowanych projektów znalazł się projekt powiatu przemyskiego „Pantera-Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”, który otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 217 549,37 euro.

Projekt dotyczy przebudowy dróg. W naszym przypadku są to trzy drogi, zlokalizowane na terenie gminy Medyka – droga Hurko-Jaksmanice poprzez Siedliska, droga Krówniki-Jaksmanice i gminy Przemyśl – droga Łuczyce – Rożubowice. Chcemy przystosować te drogi do parametrów normatywnych. Będzie to alternatywa dojazdu do mającego powstać w Malhowicach przejścia granicznego. – mówi Janusz Hołyszko dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Druga część projektu dotyczy drogi po stronie ukraińskiej w Niżankowicach.
Pierwsze umowy o dofinansowanie zostały już podpisane.

Fot. Pixabay