Próbowała wręczyć pogranicznikowi 50 euro łapówki

27 grudnia 2017

Obywatelka Ukrainy usiłowała wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Korczowej.

W dniu 21 grudnia, na przejściu granicznym w Korczowej, na kierunku wyjazdowym z Polski, do odprawy granicznej zgłosiła się obywatelka Ukrainy. W trakcie kontroli okazało się, że kobieta przeterminowała pobyt na terenie Unii Europejskiej o miesiąc.

Funkcjonariusz Straży Granicznej poinformował cudzoziemkę o naruszeniu przepisów Kodeksu Granicznego Schengen i o wdrożeniu procedury powrotowej, wówczas kobieta usiłowała wręczyć mu łapówkę w kwocie 50 euro.

Za próbę przekupstwa obywatelka Ukrainy została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Ponadto, wyrok podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.

Zgodnie z procedurą wydano także decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na teren Polski przez okres jednego roku.