Próbował wwieźć do Polski zużyte katalizatory samochodowe

4 kwietnia 2018

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce zatrzymali zużyte katalizatory samochodowe. Towary stanowiące odpad próbował wwieźć do Polski obywatel Ukrainy.

Mężczyzna podróżował osobowym samochodem na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Podczas szczegółowej kontroli pojazdu, funkcjonariusze stwierdzili, że w bagażniku znajduje się niezgłoszony do odprawy towar w postaci zużytych katalizatorów o łącznej masie blisko 30 kg. Przeciwko sprawcy przemytu wszczęto postępowanie karne skarbowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów- przewożone przez mężczyznę towary stanowią odpad.

Legalny przywóz odpadów wymaga od osoby przywożącej je przez granicę spełnienia określonych wymogów tj.: posiadania dokumentu zgłoszenia i przesyłania transgranicznego przemieszczania odpadów oraz decyzji Głównego Inspektora Ochrony

Środowiska zezwalającej na ich przywóz, lub wypełnienia określonego w ww. rozporządzeniu dokumentu informowania.