Prezydent Przemyśla zapowiada zwolnienia i zmiany w zarządzaniu miastem

20 lutego 2015

Prezydent Choma zapowiada nową jakość zarządzania miastem. Urząd Miejski w Przemyślu wraz z jednostkami mu podległymi przejdzie restrukturyzację, z którą wiązać się będą oszczędności. Pewne jest również, że osoby, które nie spełniają się na swoich stanowiskach będą się musiały z nimi pożegnać. Włodarz miasta ma już swoje typy, jednak nie podał ich jeszcze do wiadomości publicznej.

Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami prezydent Robert Choma omówił kwestie związane z polityką oszczędności oraz jakości funkcjonowania urzędu miejskiego i jednostek mu podlegających, które zostaną zrealizowane w pierwszym kwartale tego roku, a wynikają z umowy koalicyjnej. Czas po wyborach został wykorzystany na analizę i przeglądanie się działalności poszczególnych wydziałów.

Urząd Miejski w Przemyślu należy do jednego z najdroższych w porównaniu z innymi miastami na prawach powiatu. Jednak od 2010 r można zauważyć stopniowy spadek zatrudnienia zarówno w samym urzędzie jak i spółkach jemu podlegających.W grudniu 2010 r Urząd Miejski w Przemyślu zatrudniał 379 osób, obecnie są to 344 osoby, w tym 25 zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Część osób utrzymywana jest spoza budżetu obywatelskiego, w tej grupie znajduje się 28, które mają umową na czas określony lub podpisane porozumienie w związku z planowanym przejściem na emeryturę. Podobna sytuacja jest w jednostkach i spółkach miejskich : MZK w roku 2010 zatrudniało 185 osób, a w grudniu 2014 154 osoby; PGM 2010-159 osób, 2014-144 osoby; PARR 2010-23 osoby, 2014-13 osób.

Sama redukcja etatów, to wciąż za mało, konieczna jest zmiana modelu zarządzania. Zdecydowałem, że wprowadzę szereg zmian, których celem najważniejszym jest poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta, minimalizacja kosztów utrzymania administracji zarówno w samym urzędzie jak i jednostkach podległych przekonuje Robert Choma. Zadania te przyczynią się również do realizacji priorytetów, którymi jest rozwój gospodarczy miasta oraz wszelkie kwestie z nim związane, takie jak: wzmocnienie komórek odpowiedzialnych za wzmocnienie potencjału gospodarczego, stworzenie kompleksowej obsługi inwestorów w określonym miejscu, co wpisuje się w projekt inkubatora przedsiębiorczości i innowacji. Sama promocja gospodarcza, to wciąż za mało i nie przynosi oni zadowalających efektów.

Prezydent Przemyśla chce zmienić wizerunek i postrzeganie urzędu i urzędników. Przewiduje on zmniejszenie liczby wydziałów UM, przesunięcia pracowników, a także nieuniknione jest to że z osobami, które wyczerpały możliwości współpracy ze mną będę musiał się rozstać. R.Choma posiada już swoje typy jednak nie podaje ich jeszcze do wiadomości.

Przebudowie musi ulec również funkcjonowanie przemyskiej Straży Miejskiej. Obok jej działań prewencyjnych pojawią się działania profilaktyczne.

Anna Fortuna