Prezydent Przemyśla wyróżniony w Rankingu Liderów Miast Przyszłości

22 marca 2016

Prezydent Przemyśla Robert Choma znalazł się wśród wyróżnionych włodarzy polskich miast. Ranking Liderów Miast Przyszłości przygotował ośrodek dialogu i analiz THINKTANK.

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK w drugiej edycji Rankingu Liderów Miast Przyszłości, wyróżnił dziewięciu prezydentów polskich miast. Wśród nich znalazł się również włodarz Przemyśla Robert Choma.

Samorządowcy nagrodzeni zostali w trzech kategoriach : najlepszych włodarzy miast o liczbie mieszkańców do 60 tys., o liczbie mieszkańców między 60 tys. a 120 tys. oraz miast powyżej 120 tys. Skuteczność prezydentów oceniano na podstawie wskaźników, takich jak : poziom bezrobocia, zadłużenie miasta, udział środków własnych i unijnych w budżecie jednostki, wydatki na edukację, transport oraz administrację, zrealizowane inwestycje, skuteczność w przyciąganiu kapitału, działania podejmowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Brano także pod uwagę liczbę kadencji sprawowanych przez danego prezydenta.

Nagrodzeni samorządowcy potrafią w maksymalny sposób wykorzystać dostępne zasoby, by poprawiać jakość życia mieszkańców, a także wzmacniać potencjał miasta w sferach społecznej, gospodarczej i kulturalnej – mówi dr Małgorzata Bonikowska, prezes zarządu ośrodka dialogu i analiz THINKTANK.

Robert Choma wyróżniony został za dbałość o rozwój społeczno – kulturalny naszego miasta – skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje może pozazdrościć Przemyślowi większość polskich ośrodków.