Prawie 15 mln zł na rozbudowę oddziału kardiologii przemyskiego szpitala

31 lipca 2017

Szpital Wojewódzki im. św. Ojca Pio w Przemyślu rozbuduje oddział kardiologiczny. Wartość projektu to prawie 15 mln zł.
Szpital Wojewódzki im. św. Ojca Pio w Przemyślu będzie realizował projekt „Koordynowana opieka kardiologiczna” w ramach RPO woj.Podkarpackiego 2014-2020, o wartości prawie 15 mln zł. W miniony piątek umowę na dofinansowanie projektu podpisał marszałek województwa Władysław Ortyl i dyrektor szpitala Piotr Ciompa. Projekt zakłada powstanie nowego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i rozszerzenia istniejącego Oddziału Kardiologicznego o Pododdział Kardiologii Inwazyjnej oraz wymianę angiografu.
To zauważalna zmiana jakości leczenia. Kardiologia otrzymała wyraźny impuls, co jest bardzo ważne dla mieszkańców Przemyśla i okolic. Liczymy się z tym, że nowe jednostki organizacyjne będą deficytowe. Koszty bieżące przekroczą wpływy z NFZ. My jednak nie kierujemy się tylko ekonomią, także dobrem pacjenta. Z całą świadomością przyjęliśmy ten projekt – powiedział dyrektor Ciompa.
W ramach obecnie istniejącego oddziału kardiologicznego planowane jest poszerzenie o Pododdział Kardiologii Inwazyjnej z nowoczesną pracownią Hemodynamiki i Angiologii. W wyniku realizacji projektu szpital osiągnie poziom zapewniający prawidłowe – zgodne z przepisami warunki sanitarno epidemiologiczne, lepszą opiekę dla pacjentów, a przede wszystkim pozwoli na dostępność dla wszystkich osób wymagających opieki kardiologicznej bez potrzeby odsyłania do innych szpitali. Liczba łóżek w ramach przemyskiej kardiologii wzrośnie o 8 zgodnie z potrzebami.
Projekt składa się z rozbudowy i uruchomienia nowoczesnego poddziału Kardiologii Inwazyjnej. Zakupione urządzenia będą wykorzystane w pierwszych godzinach kryzysu kardiologicznego, kiedy życie pacjentów jest najbardziej zagrożone. Do tej pory takich możliwości w Przemyślu nie było. Te inwestycje przekładają się bezpośrednio na ratowanie życia. Dlatego z dużą satysfakcją składam dziś podpis pod umową – mówił marszałek W. Ortyl.
Dla oddziału kardiologicznego zostanie zakupiony m.in.: system do mapowania 3D do ablacji, zestaw do krioablacji, multimonitor, system do hipotermii, echokardiograf 3D, zestaw do testów wysiłkowych z ergo spirometrią. Projekt zakłada również doposażenie poradni kardiologicznej, Hemodynamiki i Angiologii. Wymieniony zostanie obecnie 13 -letni – najstarszy w Polsce angiograf na nowy, a także przebudowane zostanie pomieszczenie dla jego pracy. Pracownia Hemodynamiki i Angiologii uzyska nowoczesne wyposażenie.
W przemyskim szpitalu powstanie Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, który będzie wykorzystywany zarówno przez pacjentów leczonych w przemyskim szpitalu, bezpośrednio po zabiegu oraz pacjentów ze skierowaniami od innych specjalistów.
Chcę przypomnieć, że w latach 2013-2016 ponad 30 mln zł trafiło do przemyskiego szpitala. To były inwestycje związane z chirurgią naczyniową, to był remont lądowiska dla śmigłowców, dużo środków pochłonęła naprawa tomografu komputerowego – powiedział marszałek.
W ostatnich 10 latach Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał szpitalowi łącznie ponad 43,8 mln zł w formie dotacji na inwestycje, remonty i pokrycie ujemnego wyniku finansowego. W latach 2013-2016 przekazano ponad 15 mln zł tytułem pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitala. Samorząd Wojewódzki udzielił także szpitalowi krótkoterminowej pożyczki w wysokości 7 mln zł.