Prawie 120 tysięcy złotych dostaną przemyskie organizacje pomagające bezdomnym

9 kwietnia 2014

Przemyskie organizacje pomagające bezdomnym otrzymają fundusze od wojewody podkarpackiego. Do Przemyśla trafi 117 tys. zł.

W 2014 r wojewoda przeznaczy na ten cel 500 tys. zł. Oferty mogły składać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące placówki zajmujące się pomocą osobom bezdomnym. Wszystkie złożone 23 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dotacje zostaną przeznaczone na działania osłonowe, profilaktyczne i aktywizujące, w szczególności na remonty, wyposażenie, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, zwiększenie miejsc noclegowych oraz aktywizację zawodową osób bezdomnych.