Prawie 10 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przemyślu

29 grudnia 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu realizuje projekt wartości prawie 10 mln zł. Dzięki niemu do końca roku 2019 kolejne dzielnice naszego miasta zostaną zaopatrzone w sieć wodociągową i kanalizacyjną, co przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Celem projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla” jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie naszego miasta. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleby, a także do poprawy warunków życia mieszkańców.
Dofinansowanie projektu spółka miejska otrzymała 1,5 roku temu. Do tej pory udało jej się zrealizować sieć wodociągową na Kruhelu, o którą tak mocno zabiegali tamtejsi mieszkańcy.

Mamy już podpisany kontrakt na rozbudowę kanalizacji dzielnicy „Za Wiarem”, rozpocznie się on w przyszłym roku. 2/3 udało się tam zrobić przed laty, jednak z powodu braku pieniędzy nie byliśmy wstanie skończyć tego zadania. Teraz przeszło 30 gospodarstw będzie skanalizowanych, czyli całe osiedle. Zdecydowana większość tego terenu zostanie zrealizowana z projektu unijnego, a to czego nie udało się w nim ująć zrealizujemy w kwocie ok 0,5 mln zł z własnych środków. – mówi Małgorzata Ossowska, prezes zarządu PWiK w Przemyślu.

Wykonawcą kolejnego kontraktu kanalizacyjnego obejmujące ulice: Jasińskiego, Topolową, Ziemiańskiego, Krównicką Rozdroże i Batorego będzie Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna, z którą PWiK podpisał umowę w dniu 21 grudnia br. Zadanie będzie bardzo skomplikowane i obejmie m.in. budowę przepompowni ścieków.

Cały projekt to 8 kontraktów, z czego 5 dotyczy robót budowlanych, dwa związane są z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu i jeden służący usprawnieniu systemu zarządzania majątkiem sieciowym PWiK w Przemyślu.

W przyszłym roku zrealizowane zostanie zadanie związane z przebudową kanalizacji w ulicy 3-go Maja i 29-go Listopada -wybudowanie kolektora na tej trasie co umożliwi w przyszłości odciążenie i przejęcie spływu z przyszłej Lipowicy oraz kontrakt budowa kanalizacji w ul.B.Śmiałego i Bielskiego.

Projekty realizujemy zawsze dla kogoś, z wniosków ludzi, moim marzeniem jest aby ci którzy wnioskują przyłączali się później, bo w wielu miejscach dzieje się tak, że jest wielka nagonka, a później brak klientów. – dodaje M.Ossowska.

Obecnie Przemyśl jest zwodociągowany prawie w 95% i skanalizowany prawie w 90%.
Wartość projektu, to prawie 10 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło ponad 6 mln zł. Termin realizacji zadania lata 2017-2020.

Anna Fortuna