Pracownik PWiK zarażony koronawirusem

16 lipca 2020

 

15-go lipca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu o potwierdzonym przez badania zarażeniu koronawirusem jednego pracownika Zakładu Uzdatniania Wody. Wczoraj, niestety, prezes Zarządu PWiK, pan Mariusz Kwaśny, nie miał czasu na udzielenie informacji w tej sprawie. Natomiast dzisiaj informacja widnieje na stronie internetowej PWiK. Zarażony pracownik znajduje się pod opieką personelu medycznego. Według zaleceń Sanepidu,  dwaj inni pracownicy, którzy mieli z nim bezpośredni kontakt, zostali skierowani na kwarantannę. 

Prezes PWiK, Mariusz Kwaśny, wyjaśnił dzisiaj (16 lipca) Portalowi Przemyskiemu, że Zarząd nie miał wcześniej świadomości o stanie zdrowia zarażonego pracownika, ponieważ od kilku nie był on w pracy. Dokładniej mówiąc, brygady w PWiK pracują naprzemiennie, i akurat brygada, do której należał zarażony pracownik, nie pracowała od kilku dni. Pan prezes wyjaśnił, że w ogóle część pracowników PWiK niejako wykonuje umowę o pracy przebywając w domu, poprzez gotowość do świadczenia pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia, korona wirus SARS-CoV-2 nie rozprzestrzenia się poprzez systemy wodociągowe. Prezes Kwaśny stanowczo stwierdził, że jakkolwiek można zrozumieć zatroskanie mieszkańców, to fakt zarażenia pracownika PWiK-u korona wirusem nie stanowi żadnego zagrożenia dla przemyskiego systemu wodociągowego i dla jakości wody pitnej. 

(jb)