Prace na Placu na Bramie

10 kwietnia 2019

Na Placu na Bramie w Przemyślu ekipa brukarzy wymienia cegłę klinkierową, którą zaznaczone jest miejsce dawnej bramy miejskiej.
W tym miejscu w murach miejskich pochodzących z XVI wieku znajdowała się Brama Lwowska. Od dawnej bramy miejskiej pochodzi obecna nazwa placu.
Brama Lwowska była jedną z trzech bram wjazdowych do Przemyśla. Wraz z Bramą Krakowską i Bramą Grodzką oraz 9 basztami okalały miasto do XVIII wieku. Pod koniec osiemnastego stulecia zostały one, mimo protestów mieszkańców, rozebrane przez Austriaków. Najlepiej zachowane fragmenty murów znajdują się dziś przy ulicy Basztowej.

Przemyśl na starej rycinie