Poszukiwani listami gończymi zostali zatrzymani na przejściu granicznym w Medyce

16 października 2017

Trzy osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości zatrzymano na przejściu granicznym w Medyce.

W dniu 11 października, na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze SG zatrzymali 36 – letniego obywatela Ukrainy, który był poszukiwany w celu ekstradycji za oszustwa popełnione na terenie Węgier. Zatrzymany mężczyzna pozostaje obecnie w dyspozycji funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG. W najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze decyzje w jego sprawie.

Pogranicznicy kontrolując 51-letnią obywatelkę Ukrainy ustalili, że posługiwała się ona wcześniej innym imieniem i nazwiskiem, na które był wystawiony list gończy. Kobieta poszukiwana była jako osoba podejrzana o popełnienie przestępstw skarbowych. Ukrainka miał odbyć karę więzienia za nieuiszczoną grzywnę. Kobietę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W tym samym dniu strażnicy graniczni z Medyki zatrzymali 29 – letniego  obywatela Ukrainy, który poszukiwany był przez Sąd w Białej Podlaskiej  – mężczyzna miał zostać doprowadzony do najbliższego zakładu karnego. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.