Porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” i Anną Schmidt – Rodziewicz

15 października 2015

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” podpisał porozumienie o współpracy z radną sejmiku wojewódzkiego Anną Schmidt – Rodziewicz. Ich wspólnym celem będzie walka i obrona praw pracowniczych.

Kilka dni temu Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” podjął uchwałę, w której zobowiązuje się do współpracy z kandydatką na posła do Sejmu Anną Schmidt – Rodziewicz. Dzisiaj w obecności mediów podpisano oficjalne porozumienie, które ma być nową formułą współpracy.

Czuję się zaszczycona, że Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” zechciał mi udzielić takiego poparcia – mówiła Anna Schmidt – Rodziewicz – Dla mnie ta współpraca jest rzeczą naturalną z dwóch przyczyn. Po pierwsze ze względów rodzinnych, rodzice działacze opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, działacze „Solidarności”. Po drugie wszystkie te prawa, o które walczy związek zawodowy są w sposób naturalny i powinny być w ten sposób wpisane w działalność polskiego rządu, polityków. Są to też idee nie obce mojemu ugrupowaniu.

Podobnie jak NSZZ „Solidarność” tak i Prawo i Sprawiedliwość walczą o prawa pracowników. Ugrupowanie Anny Schmidt – Rodziewicz nie zgadza się na naruszanie tych praw, szczególnie tych dotyczących umów śmieciowych, zmuszających do pracy w niedzielę i święta. Pracownicy nie czują się bezpiecznie, są zmuszani do emigracji zarobkowej Jesteśmy jednym z krajów UE, który wiedzie prym w zatrudnianiu na czas określony. Zdaniem tego ugrupowania czas z tym skończyć. Dzisiejsze państwo stoi tyłem do obywatela, tyłem do pracownika, szczególnie tego młodego – podkreśliła A.Schmidt – Rodziewicz. Jej zdaniem polski rząd powinien przede wszystkim reprezentować interesy grup najsłabszych, najbardziej potrzebujących.

O oddanie głosu na Annę Schmidt – Rodziewicz w zbliżających się wyborach parlamentarnych apelował przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” Szymon Wawrzyszko oraz europoseł Tomasz Poręba.

Dzisiaj oczekujemy, by te informacje, które płyną od pracowników za pośrednictwem Zarządu Regionu, central związkowych były kierowane do władz centralnych i były podejmowane właśnie przez nie – mówił Szymon Wawrzyszko. Ma on nadzieję, że Anna Schmidt – Rodziewicz jako posłanka reprezentując pracowników podejmie szereg inicjatyw.

Anna Fortuna