Ponad półtora tysiąca obywateli Ukrainy wjechało do Polski bez wiz w pierwszy dzień ruchu bezwizowego

13 czerwca 2017

Od 11 czerwca obywatele Ukrainy mogą podróżować do krajów UE bez wiz. W pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów, wykorzystując te regulacje prawne podkarpacką granicę przekroczyło ponad 1600 obywateli Ukrainy.

Od 11 czerwca obywatele Ukrainy posługujący się nowym paszportem biometrycznym mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej bez wiz. Podróżni muszą posiadać także inne dokumenty uzupełniające oraz środki finansowe oraz nie mogą figurować w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odprawili w niedzielę na kierunku wjazdowym do Polski 12 tysięcy obywateli Ukrainy w tym 1 600 osób skorzystało z możliwości podróżowania bez wiz. Tylko dwie osoby otrzymały decyzje o odmowie wjazdu, gdyż figurowały w systemie SIS – miały zakaz wjazdu do Polski.

Pociągiem relacji Kijów – Przemyśl, przyjechało w tym dniu 540 osób, z czego 154 osoby przekroczyły granicę w ramach ruchu bezwizowego.

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG nie odnotowali natężonego ruchu podróżnych, ten dzień na granicy był spokojny.