Polak przekraczając granicę użył fałszywego dokumentu

24 sierpnia 2016

52 – letni Polak chcąc przekroczyć granicę w Medyce posłużył się podrobionym dokumentem. Pismo rzekomo miało być wystawione przez Konsulat Generalny RP w Łucku.

W dniu wczorajszym, na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce, Polak chcący wjechać na Ukrainę, przedstawił strażnikom granicznym poza dokumentami podróży również pismo z Konsulatu RP w Łucku z prośbą aby mężczyźnie, podającego się za dyrektora firmy budowlanej umożliwić wielokrotne przekraczanie granicy Polski poza kolejnością.

Weryfikacja autentyczności dokumentu potwierdziła podejrzenia pograniczników. Pismo okazało się fałszywe. Polakowi przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa posłużenia się podrobionym dokumentem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, za który grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jest to pierwszy tego typu przypadek ujawniony przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Do najczęściej spotykanych na podkarpackiej granicy fałszerstw należą przerobienia i podrobienia stempli kontroli granicznej – od początku tego roku 542 takie zdarzenia, fałszywe oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy – 181 przypadków oraz fałszowanie ubezpieczeń OC – 81 tego typu zdarzeń.