Pogranicznicy przeszli kurs pierwszej pomocy

30 października 2014

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu przeszli kurs z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie trwało kilka dni.

W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu odbył się kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie trwające w dniach 20 – 29 października zakończono egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uprawnienia ratownika uzyskało 10 funkcjonariuszy, a 25 zaktualizowało swoje uprawnienia.

Kurs miał na celu przygotowanie funkcjonariuszy do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.