Podsumowano tegoroczną kwestę na rzecz zabytkowych nagrobków przemyskich cmentarzy

6 listopada 2014

Podsumowano tegoroczną kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków przemyskich cmentarzy. W zbiórkę zaangażowało się 392 wolontariuszy.

Tegoroczna kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków przemyskich cmentarzy trwała od 31 października do 2 listopada. Uczestniczyło w niej 393 wolontariuszy, którzy zebrali 29 401,44 zł, to o 3 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Dodatkowo 1500 zł uzyskano ze sprzedaży płyt „Przemyskie Cmentarze”.

Pieniądze zbierali ” prezydent Przemyśla i jego zastępca, senator, posłowie RP, radni, dziennikarze, pracownicy urzędów i instytucji kultury, młodzież i nauczyciele przemyskich szkół średnich, członkowie stowarzyszeń, grupa ratownictwa medycznego PCK oraz osoby indywidualne.

Poza cmentarzami w Przemyślu kwesty odbyły się również w Krzywczy, Birczy i Łętowni. Tam dzięki zebranym pieniądzom uda się wyremontować : nagrobek hrabiego Andrzeja Potockiego w Łętowni, nagrobek Andrzeja Tarnowskiego w Birczy oraz nagrobek hrabiny Dembińskiej w Krzywczy. Tegoroczna kwesta w Przemyślu umożliwi odrestaurowanie nagrobków osób zasłużonych dla samego Przemyśla jak i regionu, na polach 16, 18 i 19 w pobliżu kaplicy.

Organizator kwesty Towarzystwo Przyjaciół Regionu i Przemyśla dziękuje za hojność wszystkich darczyńców.