Podsumowano Światowe Dni Młodzieży w Przemyślu

4 sierpnia 2016

Podsumowano Światowe Dni Młodzieży w Przemyślu. Do naszego miasta przybyło na nie 352 pielgrzymów.

Podczas konferencji prasowej podsumowano Światowe Dni Młodzieży w Przemyślu. Prezydent Robert Choma podziękował służbom mundurowym za ich przygotowania do tych obchodów. Dzięki nim dni te minęły bezpiecznie i bez incydentów. Podziękowania należą się również stronie kościelnej, wolontariuszom, młodzieży i mieszkańcom, którzy stworzyli taką atmosferę, która dziś odbija się pozytywnym echem. Cieszymy się, że mogliśmy się dać poznać, że pokazaliśmy naszą gościnność i życzliwość – mówił włodarz miasta – To jest ta nowa jakość, która towarzyszy tego typu zdarzeniom – obok siebie mogą przebywać różne osoby, coraz większa jest kultura i szacunek zarówno dla symboli religijnych, a z drugiej strony także kultura wzajemna.

W tych dniach Przemyśl stał się piękną twarzą Polski – mówił ks. Tadeusz Biały – Owszem było wielkie doświadczenie ze spotkania w Krakowie, ale nade wszystko, to co młodzi wywiozą do swoich ojczyzn, to doświadczenie tych dni w diecezji, doświadczenie Przemyśla. Przede wszystkim doświadczenie gościnności, pięknych relacji, życzliwości, poczucia bezpieczeństwa, doświadczenie i odkrycie piękna Polski, Przemyśla w sztuce, architekturze, kulturze, krajobrazie. Pielgrzymi byli zauroczeni naszym miastem, regionem. Doświadczyli też kościoła lokalnego, żywego, takiego wiernego Bogu i ludziom, tzn. kreatywnego, radosnego, ale też refleksyjnego i modlącego się. Wartością dodaną jest udział naszej przemyskiej młodzieży w ŚDM, było ich prawie 500 osób.

O ŚDM w Przemyślu jako pozytywnym doświadczeniu mówił ks. Jan Mazurek, jesteśmy wręcz dumni z tego wydarzenia. Było ono bogate duchowo, ale też kulturalnie i emocjonalnie. Tych kilka dni było bardzo udanych, z bogatym programem, była modlitwa, zwiedzanie, wyjazdy. Jako organizatorzy mieliśmy problem co wybrać z tej bogatej oferty naszego miasta, jak wybrać to co najbardziej ciekawe i różnorodne. Nasze miasto ma ogromną perspektywę do takich spotkań. To co nas też ucieszyło to to, że udało się też trochę Przemyślan wyciągnąć na Rynek, na zabawę, początkowo nieśmiało, później coraz odważniej. Przemyśl żył przez te dni i bardzo się odmłodził.

Jeden ze współorganizatorów zajęć sportowych dla pielgrzymów, „W zdrowym ciele zdrowy duch” jakie miały miejsce na stadionie Czuwaju, radny Robert Bal powiedział dla mieszkańców był to bardzo pozytywny show. Ci młodzi ludzie radowali się, śpiewali, było to swoistego rodzaju chrześcijańskie multi – kulti, które powinno być propagowane w Europie.

Na ŚDM do archidiecezji przemyskiej przybyło 700 pielgrzymów, z czego 352 do samego Przemyśla. W grupie tej były osoby z Australii – 55, Ziemi Świętej – 172, Włoch – 45, Malezji – 38, Francji – 35, Peru – 5 i Kanady – 2. Do nich dołączyło przez te dni prawie 500 osób z naszego miasta.