Podregion przemyski najbiedniejszym rejonem w Polsce

24 kwietnia 2015

Podregion przemyski jest najbiedniejszy w kraju. Jego zasobność stanowi  zaledwie niewiele ponad połowę średniej ogólnopolskiej.

Portal „Biznes.pl” opublikował dane dotyczące zamożności polskich regionów. Wśród najbiedniejszych znalazły się podkarpackie powiaty. Najniższy PKB na jednego mieszkańca ma podregion przemyski, w skład którego wchodzą powiaty przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski oraz miasto Przemyśl. PKB stanowi tutaj niewiele ponad połowę średniej ogólnopolskiej, gdy tymczasem w Warszawie jest on trzykrotnie większy od tej średniej. Tym samym daje nam to ostatnią 66 pozycję wśród podregionów, którą do 2007 roku zajmował nowosądecki, a który przez te lata podniósł się o trzy pozycje.

Niewielki również jest udział naszego regionu w krajowym PKB, mniejszy od nas ma jedynie podregion ełcki i bialski. Tymczasem w latach 2007-2013 PKB w całym kraju zwiększyło się o około 20 %. Największy postęp odnotowano w podregionie krakowskim i tarnowskim.

Jak twierdzi ekspert makroekonomiczny Bohdan Wyżnikiewicz obecnie biedni przestali biednieć, a bogaci przestali się bogacić co powoduje, że słabsze podregiony powoli przybliżają się do krajowego poziomu gospodarczego, a tym samym zatrzymał się ich proces względnej degradacji ekonomicznej.