Podrabiali świadectwa urodzenia

10 lipca 2014

Obywatele Ukrainy by otrzymać zezwolenie na osiedlenie się w Polsce fałszowali świadectwa urodzenia. Sprawę ujawnili funkcjonariusze SG z Rzeszowa – Jasionki wraz z pracownikami Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W sprawę fałszowania świadectw urodzenia zamieszani byli ukraińscy studenci i przedsiębiorcy oraz Polacy im pomagający. Podrobione dokumenty dotyczyły zarówno podejrzanych jak również ich przodków.

Śledztwo w tej sprawie trwało ponad rok czasu. Prowadzili je funkcjonariusze SG pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Sfałszowane dokumenty Ukraińcy zdobywali płacąc od kilkuset dolarów do kilku tysięcy euro.

Zarzuty przedstawiono 31 osobom, w tym 25 obywatelom Ukrainy i 6 Polakom. Usłyszeli oni zarzuty m.in.: posłużenia się fałszywymi świadectwami urodzenia, składania fałszywych zeznań oraz udzielania pomocy do posłużenia się nieprawdziwymi dokumentami w Podkarpackim UW.

Dwie obywatelki Ukrainy usłyszały zarzut posłużenia się w polskim Konsulacie we Lwowie sfałszowanymi świadectwami urodzeń swoich przodków i wyłudzenie na tej podstwaie Karty Polaka.

Na poczet przyszłej kary zabezpieczono 23 tys. zł, przekazano do Prokuratury dowody rzeczowe.

Aktualnie, 18 osób podejrzanych przyznało się do zarzucanych im czynów oraz złożyło wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Akty oskarżenia trafiły do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Zapadły już pierwsze wyroki wskazujące. Sprawa ma charakter rozwojowy.