Podpisano pierwszą umowę w ramach programu „Przemyśl-ana działka”

4 czerwca 2018

Podpisano pierwszą umowę na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w ramach programu „Przemyśl-ana działka”.

Program „Przemyśl-ana działka” jest programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w ramach którego na terenie miasta Przemyśla oferowane są do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, na okres 99 lat, nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położone przy ulicach: Krótkiej, Sobótki, Potokowej, Pasteura, Wysockiego, Grochowskiej oraz dwie przy Krakusa.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi tylko 15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu, natomiast stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej. Sposobem zagospodarowania tych nieruchomości jest ich zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Po spełnieniu warunków określonych w uchwale nr 59/2017 Rady Miejskiej, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej programem będzie mógł skorzystać z możliwości nabycia prawa własności nieruchomości z zastosowaniem 95% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, na poczet której zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Ogłoszenia o przetargach w ramach programu „Przemyśl-ana działka” zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu http://www.przemysl.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27.