Podkarpaccy uczniowie otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów

11 grudnia 2014

Na Podkarpaciu przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystą galę uświetniła przemyska młodzież.

W dniu 10 grudnia, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz Śmigielska i kurator oświaty Jacek Wojtas wręczyli dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Otrzymało je 232 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a 15 przyznano stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole. A stypendium Ministra Edukacji Narodowej przeznaczone jest dla laureatów i finalistów olimpiad międzynarodowych oraz konkursów o zasięgu ogolnopolskim.

Uroczystośc swoim występem uświetnił występ chórów Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Kantego z Przemyśla, I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu oraz Przemyskiego Młodzieżowego Chóru Kameralnego „Vox luvenum”.