Ostatnia sesja radnych tej kadencji – podziękowania dla rządzących

14 listopada 2014

Ostatnia sesja Rady Miasta tej kadencji już za nami. Posiedzenie było okazją do wręczenia dyplomów z podziękowaniami dla dotychczas rządzących.

W dniu wczorajszym w Przemyślu odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w tej kadencji. Rozpoczęła się ona od wystąpienia posła na sejm RP Marka Rząsy, który podziękował obecnemu włodarzowi miasta oraz radnym za czteroletnią współpracę, siedzą tu ludzie, którzy chcą dobra dla miasta. Podziękowania były obustronne, gdyż prezydent wyraził swoją wdzięczność za pomoc i wsparcie ze strony posła.

Kolejne wystąpienia należały do przedstawicieli zarządów osiedli. Przedstawicielka Osiedla Krakowskie podziękowała za realizację jej wcześniejszego wniosku dotyczącego postawienia lustra drogowego u wylotu ulicy Andersa. Jednocześnie poinformowała, że zamierza wciąż walczyć w sprawie ustawienia zakazu parkowania na ul. Kapitulnej, co ułatwiłoby kierowcom poruszanie się w tym miejscu. Pomysł ten wcześniej nie uzyskał aprobaty. Przedstawiciel Osiedla za Wiarem podziękował za dotychczasową pracę radnych, jednak nie krył, że chwilami zapominali oni jakie zadania do nich należą. Podziękowania wyraził reprezentant Kruhela Wielkiego, za przyłączenie tej części do miasta, co na pewno zwiększy atrakcyjność Przemyśla. Podpisanie tego porozumienia pokazuje, że ludzie mogą tutaj liczyć na większość radnych.

Na koniec swojej kadencji samorządowcy 19 głosami za, przegłosowali ustawę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Przemyślu spółce zadań własnych Gminy Miejskiej Przemyśl. W dniu 1 października Zakład Usług Komunalnych wydzierżawił w całości działalność przedsiębiorstwa podmiotowi zewnętrznemu – Zakładom Usługowym Południe w Krakowie, który zrealizował stację segregacji odpadów, co w połączeniu z wydzierżawionym składowiskiem umożliwi powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( tzw. RIPOK ). Takie rozwiązanie ma usprawnić działalność komunalną oraz poprawić czystość i wizerunek miasta. Spółka będzie odpowiedzialna m.in. za : utrzymanie porządków dróg, chodników, placów zabaw, terenów ogrodowych, dekorowanie okolicznościowe miasta czy też usuwanie skutków wypadków drogowych. Ustawa ta spotkała się z wątpliwościami wśród radnych. Ludwik Kaszuba ( SLD ) stwierdził, że tak ważną kwestię nie powinno się podejmować na ostatnią chwilę. Jednak prezydent Choma uważa, że każdy czas na podjęcie takiej decyzji może być nieodpowiedni. W chwili obecnej miasto jest gotowe na taką uchwałę, która wpłynie na poprawę usług dla mieszkańców. Wcześniej poczyniono obserwacje jak to wygląda w innych miastach. Swoich obaw nie krył radny PiS Dariusz Iwaneczko, zaznaczając, że czy dwa odrębne podmioty, które będą zajmować tym czym do teraz zajmował się jeden nie spowodują wzrostu kosztów funkcjonowania tych spółek. Z ustawą tą nie zgodził się Jan Bartmiński ( PO ), mówiąc, że to komunizm, zamiast po raz kolejny poprawiać jakość usług monopolizujemy. Zaproponował on również aby do bieżących uchwał dopisać tą nakazującą uporządkowanie wyglądu miasta po wyborach.

Wszystkie te wątpliwości próbował rozwiać zastępca prezydenta Grzegorz Hayder zapewniając, że połączenie spółek nie spowoduje wzrostu kosztów, a wzmocni ich pozycję dając miejsca pracy.

Całość ostatniej sesji zakończono uroczystym wręczeniem dyplomów z podziękowaniami, które otrzymał prezydent Robert Choma, jego zastępca Grzegorz Hayder, Wojciech Błachowicz, który pełnił funkcję zastępcy prezydenta przez 3,5 roku oraz wszyscy radni tej kadencji.

fot. UM