Ostatni dzień na składanie wniosków do ZUS-u

30 czerwca 2020

Jeszcze tylko dziś do północy (30 czerwca) przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, który może obejmować umorzenia za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj. Może to pomóc firmom, które borykają się z problemami w wyniku zastoju gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych do 9 osób. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i jego pracowników. Z takiej formy pomocy mogą skorzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni), których przychód może przekraczać trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł.
Natomiast firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 % umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Wnioski RDZ od 24.06.2020 r. składać można jedynie w wersji elektronicznej przez PUE-ZUS (Platforma Usług Elektronicznych)

Jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie ustawydokumenty  zostały przekazane inną drogą, to będą one traktowane jako poprawnie złożone. Jeśli pracownicy ZUS-u będą mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktują się z przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie. Informację o rozstrzygnięciu przesyłane są pocztą lub na PUE ZUS.