Ogólnopolska Konferencja Historyczna w I LO w Przemyślu

5 września 2014

W I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Historyczna. Została ona zorganizowana w ramach 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej.

W piątek, 5 września w I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu zorganizowano II Ogólnopolską Konferencję Historyczną. Konferencja „Prowincja Galicyjska czasu pokoju i czasu wojny – konteksty, porównania, przykłady” swoją tematyką nawiązywała do 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej.

Spotkanie poprowadzone przez dr Tomasza Pudłockiego było okazją do prezentacji wydawnictw. „Prowincja Galicyjska wokół I wojny światowej – konteksty, porównania, przykłady”, to zbiór tekstów traktujących zarówno o Galicji sprzed czasów wojny – gdyż należy pamiętać by nie mówić o I wojnie światowej w oderwaniu od tego co było wcześniej – dotyczących ochrony zabytków, zwyczajnego życia jak i również tekstów poruszających kwestię budowy sieci kolei w kontekście militarnym. Czytelnik znajdzie tu również zagadnienia nawiązujące do tematów religijnych ( naród żydowski, represje wobec grekokatolików ) oraz samych działań wojennych.

W książce „Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów 1913 -197” jej autor S. Kułacz umieścił 113 listów czterech braci pochodzących spod Leżajska, którzy trafili do wojska austro-węgierskiego. Korespondencja ta pokazuje jak ważną rolę dla żołnierzy odegrała poczta polowa, dzięki której można było za darmo przesyłać nie tylko listy ale i również pieniądze i żywność.

Podczas spotkania przedstawiono również temat Galicyjskich uzdrowisk XIX i początku XX wieku. Miesięczny turnus w takim ośrodku kosztował wówczas 120 zł, ceny noclegów mieściły się między 0,5 -1,5 zł za dobę, zaś za wyżywienie trzeba było zapłacić około 3,5 zł. Ceny te były na tyle wysokie, że z uzdrowisk korzystała jedynie elita oraz żydzi.

Na konferencji pojawił się również temat budowy cerkwi, których w Galicji wschodniej było ponad 400. Początkowo budowano je według jednego wzoru jako małe, drewniane budynki, stawiane głównie w miastach w celu zaznaczenia swojej obecności przez grekokatolików oraz by zapobiec przechodzenia swoich wiernych na inne wyznania.

Omówiono również walki o Piskorowice i Mołynie w roku 195 oraz pokazano jak wyglądały losy uczniów i nauczycieli I Gimnazjum w Przemyślu w latach 1914-195 ( obecnego I LO ).

Konferencję zorganizowało I LO im. J. Słowackiego wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu.