Odznaczenia i awanse dla zasłużonych weteranów wręczone w przemyskim Urzędzie Miejskim

21 stycznia 2015

W Urzędzie Miasta w Przemyślu wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla wojskowych. Była to również okazja do wręczenia okolicznościowego grawertonu prezydentowi Chomie z okazji 70 lecia WKU Jarosław.

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Miasta w Przemyślu, w obecności przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz rodzin wyróżnionych uroczyście wręczono aktu mianowania na wyższy stopień oficerski – kapitana Jerzemu Kostiukowi oraz odznaczenia Krzyżem 95 – lecia Związków Inwalidów Wojennych RP Tadeuszowi Łabie.

Jerzy Kostiuk urodził się w 1923 r we Lwowie. W 1940 wraz z matką i bratem został wywieziony do północnego Kazachstanu, a jego ojciec został zamordowany w Charkowie. W 1942 r wstąpił do Wojska Polskiego organizowanego przez gen. Andersa na terenie ZSRR. Biorąc udział w kampanii włoskiej został ciężko ranny i kontuzjowany. W 1947 powrócił do kraju w stopniu kaprala podchorążego. W 1994 r prezydent RP Lech Wałęsa mianował Jerzego Kostiuka na podporucznika. Pracował m.in. jako nauczyciel języka angielskiego w I LO. Członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Posiada odznaczenia brytyjskie m.in. Medal Wojny i Gwiazdę Monte Cassino. J. Kostiuk jest również autorem książki „Czy tak musiało być ?”.

Tadeusz Łaba urodził się w 1926 r w Rudnikach, w ZSRR. Aboslwent przemyskiego liceum ogólnokształcącego. W 1944 jako ochotnik zgłosił się do komisji poborowej w Przemyślu i został przydzielony do Armii Ludowej Wojska Polskiego. Po okresie rehabilitacji jaką przeszedł na wskutek odniesionej rany w marcu 1945 r powrócił na front i uczestniczył w forsowaniu Odry i walkach o Berlin. Członek Związku Inwalidów Wojennych RP i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari za Zasługi Dla Obronności Kraju, Orderem Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Krzyżem Walecznych. Tadeusz Łaba jest inicjatorem budowy pomnika ku czci poległych i pomordowanych obywateli gminy Żurawica oraz nadania nazwy „Plac Inwalidów Wojennych” miejscu, w którym stanął ten obelisk.

fot. R.Porada ( UM )