Odbyła się rozmowa z Przemyślanami o kondycji rolnictwa

16 kwietnia 2016

Przemyślanie mieli okazję porozmawiać o kondycji rolnictwa z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosławem Sachajko. Była to okazja do wskazania posłowi absurdów i niedogodności z jakimi muszą się zmierzać osoby uprawiające rolę.

W czwartek, 8 kwietnia w Przemyślu gościł przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP Jarosław Sachajko.Przewodniczący przybył na zaproszenie Przemyskiej Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej, a spotkanie poprowadził Wojciech Bakun poseł Kukiz`15.

Podczas spotkania poruszono najpilniejsze problemy w rolnictwie wymagające rozwiązań ustawowych oraz przedstawiono założenia projektów przygotowanych przez Klub Parlamentarny Kukiz`15, a omawiane sprawy dotyczyły również zwykłych obywateli.

Rozmawiano o pracach nad ustawą o prawie łowieckim, ustawą o obrocie ziemią, ustawą o biokomponentach i o odnawialnych źródłach energii. Dyskutowano też o sprzedaży bezpośredniej, możliwościach uproszczenia wniosków obszarowych, o problemie nadmiernego importu zboża z Ukrainy, egzekucjach komorniczych, odrolnieniu gruntów rolnych na wsiach, planach łączenia inspekcji kontrolujących żywność, patriotyzmie zakupowym, konieczności odbudowania gorzelni, które zagospodarowywałyby nadwyżki zbóż. Poruszono również konieczności powrotu do odbudowania spółdzielczości na ziemiach polskich, a też powrotu do odgórnego określania norm garmażeryjnych w polskich produktach oraz o problemach hodowców trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Poseł J.Sachajko podkreślił, że ważną kwestią jest aby rolnicy zdali sobie teraz sprawę, że z samej produkcji żywności nie da się utrzymać na takim poziomie na jakim by chcieli żyć. Dodatkowym dochodem dla nich mogłyby się stać odnawialne źródła energii.

Najwięcej emocji wzbudził temat szkód łowieckich, dotychczasowych metod ich szacowania, odszkodowań i tempa prac nad zmianami w prawie łowieckim.

Nie mamy pieniędzy na działalność partyjną jednak tak na prawdę są one nam niepotrzebne, bo spotykamy się z ludźmi i to oni nam mówią czego oczekują – mówił podczas spotkania poseł Jarosław Sachajko – Wszystkie ustawy jakie do tej pory złożyłem wyszły od rolników.

Podczas pytań i przeprowadzonej debaty zwrócono uwagę na szereg niedogodności i absurdów prawnych, a posłowie zobowiązali się do ich sukcesyjnych eliminacji.

Minione spotkanie jest już kolejnym zorganizowanym przez przemyskiego posła Wojciecha Bakuna.