Obywatel Turcji z fałszywą wizą biometryczną zatrzymany na granicy w Medyce

19 listopada 2015

Obywatel Turcji posługując się fałszywą wizą biometryczną próbował przekroczyć przejście graniczne w Medyce. Mężczyzna podróżował pociągiem międzynarodowym relacji Lwów – Kraków.

W dniu 18 listopada, funkcjonariusze SG z Medyki, po raz pierwszy od wprowadzenia na granicy z Ukrainą operacyjnego Wizowego Systemu Informacyjnego VIS (23 czerwca 2015 r.), ujawnili fałszywą, biometryczną wizę francuską. Dokumentem posłużył się 21 -letni obywatel Turcji podróżujący pociągiem międzynarodowym relacji Lwów – Kraków. Dzięki wykorzystaniu biometrycznych baz danych (VIS) ustalono także, że wiza ta została przyznana w sierpniu obywatelowi Kataru.

W przypadku tego rodzaju wiz, fotografia jej posiadacza jak też odciski 10 palców winne być zarejestrowane w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS). Zgodnie z procedurą, funkcjonariusze pobrali od obywatela Turcji odciski palców i przeprowadzili weryfikację z danymi w bazach VIS. Okazało się, że cudzoziemiec nigdy nie aplikował o tego rodzaju wizę, a ta którą okazał w trakcie kontroli granicznej była wydana dla rocznego dziecka, obywatela Kataru. Dalsze czynności kontrolne wykazały również, że wiza została profesjonalnie przerobiona.

Obywatel Turcji nie przyznał się do fałszerstwa dokumentu, odmówił składania wyjaśnień. Straż Graniczna wszczęła postępowanie karne. Cudzoziemcowi wydano również decyzję o odmowie wjazdu do Polski i zawrócono z powrotem na Ukrainę.

W czerwcu w państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską – Ukrainie i Republice Białorusi – został uruchomiony operacyjny Wizowy System Informacyjny (VIS), umożliwiający wymianę danych, dotyczących wydanych wiz oraz wniosków i procedur wizowych, pomiędzy państwami Unii Europejskiej i stowarzyszonymi z UE.