Obrazy przemyskich malarzy na międzynarodowej wystawie na Węgrzech

15 grudnia 2015

4 grudnia w Sarospatak na Węgrzech odbyła się wystawa malarstwa trzech narodowości : Polskę reprezentowała grupa z Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego przy CK w Przemyślu oraz oraz przedstawiciele Klubu Malarzy z Sanoka , Słowację , klub plastyka z Humennego Podvihorlatska paleta. Węgry reprezentowali wraz ze swoimi pracami twórcy z Zemplińskiego Koła Nauczycieli Sztuki.

Współpraca klubów malarskich i rzeźbiarkich z Przemyśla , Sanoka i Humennego jest już kultywowana od co najmniej kilku lat na wspólnych plenerach i wystawach. Pomysłodawcą zaproszenia do niej Węgierskich malarzy jest Prezes Przemyskiego Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego przy CK w Przemyślu Leszek Matysiak.

Wspólnie z Marią Lelkovą , Anną Šimkuličovą z Humennego na Słowacji oraz Mariann Frimmer z Węgier podjęli wspólne działania aby pomysł objazdowej wystawy trzech narodowości mógł być zrealizowany. Każdy z wymienionych klubów przeznaczył na ten cel ponad 10 obrazów swoich członków. Łącznie na wystawie było ok 100 prac o różnorodnej tematyce i technice wykonania. Pierwsza wystawa odbyła się na Słowacji w Humenský Art Salon w listopadzie 2015 roku,
Następnie przekazano kolekcję do Sarospatak, gdzie wernisaż odbył się w nowo wybudowanej hali Új Bástya w miejscowym Domu Kultury , którego siedziba mieści się w zespole zamkowym tego zabytkowego miasteczka. Węgrów reprezentowała jako gospodarz obiektu Pani Dyrektor Katalin Komáromi Csatlós i oraz przewodnicząca nauczycieli sztuki z Koła Zemplínskiego Mariann Ignacy Frimmer.

Celem wystawy jest okazja do konfrontacji aktywnych społeczności twórczych oraz tworzenia wzajemnej inspiracji i motywacji do pracy. „Każdy autor widzi świat inaczej, ale ich prace są w pełnej harmonii”, powiedziała Pani dyrektor Katalin Komáromi Csatlós na otwarciu.

Sarospatak to miasto o bogatej historii w którym znajdują się relikwie SW. Elżbiety i było nazywane Węgierskimi Atenami.
Od 1531 istnieje tam Reformowany College, gdzie nauczał Jan Amos Comenius , który obecnie kształci m.in. nauczycieli sztuki. Ich prace były także wystawione w tym dniu.

„Konfrontacja malarzy o różnym dorobku twórczym będzie ich wspólnie inspirować do pracy przynosząc im wiele radości. Kreatywność to jest duch naszego czasu , nawet w tej kolekcji, która jest różnorodna w formie wypowiedzi, fachowej wiedzy autorów,ich wieku , temperamentu i narodowości stanowi bardzo zróżnicowaną mozaikę, i świadczy o tym, że ludzi łączy jednak tysiąc lat wspólnego życia w Basenie Karpackim .Widać to w przedstawianych pracach . Jest jakiś wspólny wyraz artystyczny , podobieństwo ,w którym można dostrzec jakiś wspólny mianownik. Sztuka ma wielkim potencjał by łączyć ludzi co widać było tutaj w Sárospatak. „ – powiedziała Anna Šimkuličová, koordynator projektu.

Wystawa w Sárospatak potrwa do 16. 1. 2016. Kolejna prezentacja odbędzie się w Polsce w Przemyślu i Sanoku w 2016 roku.

Przemyski Klub Plastyka reprezentowali w tym dniu Jolanta Cicińska, Ewa Wolak, Henryk Lasko i Leszek Matysiak. Prace na wystawę przekazali następujący członkowie przemyskiego Klubu: Maria Makar, Maria Makowiecka, Tadeusz ŁABA, Władysław Zych, Aleksandra Stępniak, Henryk Lasko, Leszek Matysiak, Jolanta Cicińska, Ewa Wolak, Elżbieta Chorążykiewicz, Dariusz Czajka.

no images were found